In

Thông báo

  • Sứ mệnh của chúng tôi: Đảm bảo mức độ học tập cao cho TẤT CẢ học sinh 

     

    Tầm nhìn của chúng tôi: Gia đình McClure của chúng tôi cung cấp một môi trường học tập an toàn và công bằng, thúc đẩy tư duy phát triển tích cực và thúc đẩy người học suốt đời.

     

    Bình luận (-1)

Giáo dục nhân cách

ĐÓNG
ĐÓNG