In

Thông báo

  • Đón và trả học sinh

    Lời nhắc nhở thân thiện rằng tất cả học sinh phải được thả xuống ở phía Đại lộ Lincoln của tòa nhà. Việc trả khách bắt đầu lúc 8:15 sáng. Việc đón học sinh sau giờ học cũng nên ở trên Đại lộ Lincoln. Đường dài, nhưng nó di chuyển nhanh chóng - ít hơn 15 phút. Điều này là vì sự an toàn của học sinh. Vui lòng không sử dụng bãi đậu xe chính để trả khách hoặc đón khách! 

    Bình luận (-1)

Giáo dục nhân cách

Bản tin trường học

ĐÓNG
ĐÓNG