Sự thừa nhận đất đai của quốc gia Yakama

  • Logo Yakama NationNgày nay, các trường học của Học khu Yakima nằm trên vùng đất tổ tiên của mười bốn bộ lạc và ban nhạc liên minh của quốc gia Yakama. Người dân của quốc gia Yakama sinh sống trên hơn 12 triệu mẫu Anh trên khắp các quận Adams, Benton, Chelan, Douglas, Franklin, Grant, Kittitas, Klickitat và Yakima. Hôm nay, chúng tôi tôn vinh những dân tộc bản địa gắn liền với đất đai thông qua lịch sử, truyền thuyết và văn hóa. Chúng tôi thừa nhận con cháu của họ sống trong thế giới ngày nay. Chúng tôi cảm ơn những người chăm sóc vùng đất này, những người đã sống ở đây và tiếp tục sống ở đây từ thời xa xưa. Một sự thừa nhận là một cách đơn giản, mạnh mẽ để thể hiện sự tôn trọng, và một bước tiến tới sửa chữa những câu chuyện và thực tiễn xóa bỏ lịch sử và văn hóa của người bản địa. Nó cũng tôn vinh sự thật. Là một khu học chánh, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ của chúng tôi với Quốc gia Yakama.