• Dự án xây dựng

    Vui lòng truy cập các trang được liệt kê ở phía bên trái để biết thông tin về các dự án xây dựng trường học hiện tại và quá khứ (trở lại năm 2009). Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với Kirsten Fitterer trong Quan hệ công chúng theo số 509-573-7007.