Giáo dục di cư của Học khu Yakima trình bày RadioMan
  • Lấy cuốn sách Radio Man của bạn và thưởng thức một bài đọc to bằng tiếng Tây Ban Nha của Giám đốc Tiến sĩ Trevor Greene!

    Câu chuyện này, lấy bối cảnh ở phía tây nam Hoa Kỳ, là một cái nhìn ấm áp về cuộc sống của một công nhân nhập cư như được nhìn thấy qua đôi mắt của một cậu bé.

     

Nếu bạn gặp khó khăn khi xem tài liệu, bạn có thể tải xuống tài liệu.
  • Agarra tu libro de Radio Man y disfruta una lectura en español por el Giám đốc học khu Tiến sĩ Trevor Green

    Esta historia esta basada en el suroeste de los Estados Unidos, es una mirada conmovedora de la vida de un trabajador migrante vista a través de los ojos de un niño. 

Nếu bạn gặp khó khăn khi xem tài liệu, bạn có thể tải xuống tài liệu.
Hình ảnh với Giám đốc Greene, trang bìa của RadioMan / Don Radio của Arthur Dorros, và Arthur Dorros
  • Tất cả các tài liệu liên quan đến Radioman / Don Radio của Arthur Dorros, bao gồm văn bản và hình ảnh đều có bản quyền bởi Arthur Dorros - arthurdorrows.com