Chúng tôi đang tuyển dụng cho tất cả các vị trí!

Chúng tôi đang tuyển dụng cho tất cả các vị trí!

Bạn có biết rằng làm việc tại Học khu Yakima cung cấp cho bạn một cơ hội để làm việc một lịch trình tương tự như con bạn? Bạn có biết rằng chúng tôi cung cấp các vị trí toàn thời gian và bán thời gian ? Bạn có biết rằng có nhiều cài đặt nơi làm việc khác nhau để phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm? Truy cập trang web Nghề nghiệp của chúng tôi để tìm hiểu thêm!

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ xem xét sự nghiệp tại một trong những vị trí mở hiện tại của chúng tôi:

- Giáo viên thay thế khẩn cấp
- Thay thế - Trợ giúp Office
- Thay thế - Paraeducator
- Thay thế - Cook Assistant
- Thay thế - Tài xế xe buýt
- Paraeducator / Giáo dục đặc biệt Paraeducator